KUNTOUTUS

FYSIOTERAPIA
Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä sekä liikkumista fysioterapeuttisen ohjauksen, neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian (esim. pehmytosakäsittely) keinoin. Kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita arvioidaan ja arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapiaan asiakkaat voivat ohjautua esimerkiksi leikkausoperaatiota ennakoivan ja leikkausoperaation jälkeisen fysioterapian, tuki- ja liikuntaelinten vaivojen (selkä, olkapää, niska, polvi, lonkka) tai neurologisten sairauksien vuoksi. Hoidamme myös hyvälaatuista asentohuimausta, johon sisältyy fysioterapeutin antaman hoidon lisäksi ohjeet kotiharjoitteluun.

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA
Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa korostetaan kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä. Sen tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keskeisenä osana kuntoutusta on keho-mieli yhteys. Tämän yhteyden katketessa ihminen voi ajaa itsensä äärirajoille tunnistamatta kehon kertomia viestejä. Kuntoutuksen tavoitteena onkin turvallisessa ympäristössä ohjatusti oppia kuuntelemaan ja kuulemaan jälleen omaa kehoa. Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan hyödyntää mm. seuraavissa tapauksissa:

  • Stressi, uupumus ja työuupumus
  • Traumaperäiset oireet ja paniikkikohtaus oireilu
  • Ahdistus, jännitys ja masennus
  • Syömishäiriöt, oman kehonkuvan hahmotushäiriöt
  • Ongelmat rentoutumisessa ja rauhoittumisessa (ylivireystila)
  • Aikaansaamattomuus, flegmaattisuus, yleinen haluttomuus (alivireystila)

Psykofyysista fysioterapiaa voidaan hyödyntää itsenäisenä hoitomuotona tai esimerkiksi psykoterapian tukena.

CST – KRANIOSAKRAALITERAPIA
Kraniosakraaliterapia pohjautuu aivoselkäydinpussin sisällä toimivan puolisuljetun nestejärjestelmän toimintaan. Järjestelmän toiminta aiheuttaa kehoon mitattavan, kuvattavan tai herkästi käsin tunnusteltavan liikkeen. Liike on tieteellisesti tutkittu aiheutuvan aivoselkäydinnesteen tuotannosta ja tämän nestejärjestelmän paineenvaihtelusta. Kehossa olevaan kalvojärjestelmään syntyy kireyksiä, joita voi vapauttaa manuaalisesti erittäin kevyin ottein ja näin tasapainottaa koko kehoon vaikuttavaa toiminnallista kokonaisuutta.

Monet kokevat cst:n kokonaisvaltaisesti rentouttavana ja kipuja vähentävänä hoitona. Cst:n tutkimuksen ja hoitomenetelmien uranuurtajana on yhdysvaltalainen ortopediaan ja osteopatiaan erikoistunut lääkäri John E. Upledger. Hän on luonut kansainvälisen koulutusjärjestelmän, jonka koulutuksia fysioterapeuttimme Jari on suorittanut. Jari kertoo, että cst on nykyisin tärkeänä osana hänen käyttämiään manuaalisia hoitoja tai omana hoitonaan kokonaan.

Ajanvaraus kraniosakraaliterapiaan onnistuu myös sähköisesti alla olevan painikkeen kautta. Ajanvarausta tehdessäsi valitse terapeutiksi Jari Partanen.

ALARAAJAFYSIOTERAPIA (POFY)

Alaraajafysioterapia (Podiatrinen fysioterapia, Pofy) keskittyy alaraajan ja jalkaterän toimintahäiriöiden löytämiseen, hoitamiseen ja korjaamiseen. Toimintahäiriöiden taustalla voi olla esim. synnynnäinen rakenteellinen tekijä, tapaturma, lihasheikkous tai vääränlainen jalkine.

Jalkaterän merkitys askeltaessa on suuri. Sen tulee mukautua alustaan ja toimia sekä joustavana rakenteena iskunvaimennuksessa että jäykkänä vipuvartena ponnistaessa. Jalkaterän toiminnan heikentyminen heijastuu koko kehon toimintaan askeltamisen muuttuessa. Se muuttaa polven ja lonkan sekä näiden kautta myös lantion ja tukirangan toimintaa.

Ajanvaraus alaraajafysioterapiaan onnistuu puhelimitse numerosta 0440 576 838.

KUNTOUTUS

KUNTOTESTAUS JA VALMENNUS

TYÖHYVINVOINTI

TERVEYSTUOTTEET

Karttulan Fysioterapia

Karttulan Fysioterapia Oy | Kissakuusentie 2 – 4 |72100 Karttula | Puh. 017 – 383 1633 / 044 – 057 6838

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!