KUNTOTESTIT JA VALMENNUS

KEHONKOOSTUMUSMITTAUS INBODY 720
InBody-mittauksella saat nopeasti (noin 2 min.), luotettavasti ja helposti
yksityiskohtaista tietoa kehosi koostumuksesta. Kehonkoostumusmittauksen
kirjallinen raportti ja henkilökohtainen palaute toimivat erinomaisena työvälineenä
mm. yksilön motivoinnissa kohti terveellisempää elämäntapaa.
Käyttämämme laite InBody 720 on terveysalan ammattilaisten käyttöön suunniteltu.
InBody-menetelmä perustuu vaihtosähkövastuksen eli impedanssin mittaamiseen
elimistössä.

Halutessasi voit myös itse tutustua tulosten tulkinnan ohjeisiin täältä.


KEHON KUNTOINDEKSI

Kehon kuntoindeksin avulla voidaan helposti ja nopeasti mitata terveyden sekä
fyysisen kunnon kannalta olennaisia ja ennustavia muuttujia. Mittaukset toimivat
yksilöiden ”herättelyssä”, riskianalyyseissa sekä seurannassa. Kehon kuntoindeksi-
mittaus on erinomainen elämäntapojen tarkasteluun kannustava lähestymistapa.

Kehon kuntoindeksi koostuu seuraavista osioista:
– Kestävyyskunnon arviointi
– Puristusvoiman mittaus
– Kehonkoostumuksen mittaus
– Vyötärönympäryksen mittaus
– Palaute

KESTÄVYYSKUNTOTESTIT
Kestävyyskunnon arviointimenetelminä käytetään polkupyöräergometrillä
suoritettavaa moniportaista kuormitustestiä, UKK-kävelytestiä tai Polar kuntotestiä.
Näistä mittauksista Polar kuntotesti suoritetaan makuulla noin 5 minuutin levon
aikana. Mittauksista saatava tieto ja henkilökohtainen keskustelu luovat pohjan
yhteistyössä laadittavalle jatkosuunnitelmalle, jolla pyritään parantamaan yksilön
fyysistä suorituskykyä. Säännöllisin väliajoin (esim. 6 kk:n välein) suoritettu
uusintamittaus motivoi testattavaa jatkamaan oman kestävyyskuntonsa kehittämistä
ja ylläpitämistä.

LIHASKUNTOTESTIT
Lihaskuntoa mittaava perustason testi koostuu neljästä eri osa-alueesta, joilla
mitataan ylä- ja alaraajojen sekä vatsa- ja selkälihasten kuntoa. Tarvittaessa voidaan
tehdä myös laajempi testi, jossa mitataan eri osa-alueiden lihaskuntoa tarkemmin.
Testituloksen ja sen perusteella annetun palautteen avulla testattava saa selville
mahdolliset kehityksen kohteet. Tarvittaessa testattavalle laaditaan henkilökohtainen
harjoitusohjelma.

Yhteydenotot kuntotestauksen ja valmennuksen osalta puh: 0440 576 838

KUNTOUTUS

KUNTOTESTAUS JA VALMENNUS

TYÖHYVINVOINTI

TERVEYSTUOTTEET

Karttulan Fysioterapia

Karttulan Fysioterapia Oy | Kissakuusentie 2 – 4 |72100 Karttula | Puh. 017 – 383 1633 / 044 – 057 6838

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!