KUNTOTESTIT JA VALMENNUS

KEHONKOOSTUMUSMITTAUS INBODY 720
InBody-mittauksella saat nopeasti (noin 2 min.), luotettavasti ja helposti
yksityiskohtaista tietoa kehosi koostumuksesta. Kehonkoostumusmittauksen
kirjallinen raportti ja henkilökohtainen palaute toimivat erinomaisena työvälineenä
mm. yksilön motivoinnissa kohti terveellisempää elämäntapaa.
Käyttämämme laite InBody 720 on terveysalan ammattilaisten käyttöön suunniteltu.
InBody-menetelmä perustuu vaihtosähkövastuksen eli impedanssin mittaamiseen
elimistössä.

Halutessasi voit myös itse tutustua tulosten tulkinnan ohjeisiin täältä.


KEHON KUNTOINDEKSI

Kehon kuntoindeksin avulla voidaan helposti ja nopeasti mitata terveyden sekä
fyysisen kunnon kannalta olennaisia ja ennustavia muuttujia. Mittaukset toimivat
yksilöiden ”herättelyssä”, riskianalyyseissa sekä seurannassa. Kehon kuntoindeksi-
mittaus on erinomainen elämäntapojen tarkasteluun kannustava lähestymistapa.

Kehon kuntoindeksi koostuu seuraavista osioista:
– Kestävyyskunnon arviointi
– Puristusvoiman mittaus
– Kehonkoostumuksen mittaus
– Vyötärönympäryksen mittaus
– Palaute

KESTÄVYYSKUNTOTESTIT
Kestävyyskunnon arviointimenetelminä käytetään polkupyöräergometrillä
suoritettavaa moniportaista kuormitustestiä, UKK-kävelytestiä tai Polar kuntotestiä.
Näistä mittauksista Polar kuntotesti suoritetaan makuulla noin 5 minuutin levon
aikana. Mittauksista saatava tieto ja henkilökohtainen keskustelu luovat pohjan
yhteistyössä laadittavalle jatkosuunnitelmalle, jolla pyritään parantamaan yksilön
fyysistä suorituskykyä. Säännöllisin väliajoin (esim. 6 kk:n välein) suoritettu
uusintamittaus motivoi testattavaa jatkamaan oman kestävyyskuntonsa kehittämistä
ja ylläpitämistä.

LIHASKUNTOTESTIT
Lihaskuntoa mittaava perustason testi koostuu neljästä eri osa-alueesta, joilla
mitataan ylä- ja alaraajojen sekä vatsa- ja selkälihasten kuntoa. Tarvittaessa voidaan
tehdä myös laajempi testi, jossa mitataan eri osa-alueiden lihaskuntoa tarkemmin.
Testituloksen ja sen perusteella annetun palautteen avulla testattava saa selville
mahdolliset kehityksen kohteet. Tarvittaessa testattavalle laaditaan henkilökohtainen
harjoitusohjelma.

STRESSINMITTAUS
Karttulan Fysioterapia Oy yhdessä Livtec Oy:n kanssa tarjoaa henkisen ja fyysisen
kuormituksen sekä palautumisen tasapainoa mittaavaa Livtec HRV analyysia. Tämä
hyvinvoinnin kuumemittariksi luonnehdittava analyysi on suunnattu erityisesti
henkilöille, joihin kohdistuu voimakasta henkistä tai fyysistä kuormitusta. Analyysi
yhdessä asiantuntijapalautteen kanssa auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään omaan
jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä.

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS / PERSONAL
TRAINER -PALVELU

Henkilökohtainen valmennus tai tutummin Personal Trainer -palvelu tarkoittaa
henkilökohtaista ohjausta yhdessä asiakkaan kanssa laaditun tavoitteen
saavuttamiseksi. Olipa kyseessä painonpudotus, kestävyyskunnon parantaminen tai
lihasvoiman lisääminen, henkilökohtainen valmentaja toimii tukenasi matkan aikana.
Palvelun sisältö räätälöidään asiakkaan sen hetkisten tarpeiden mukaiseksi ja se voi
sisältää asiaa niin terveellisimmistä elämäntavoista kuin henkilökohtaisesta
hyvinvoinnista. Laadittuja tavoitteita, parempia tuloksia ja paranevaa jaksamista kohti
matkaamme yhdessä.

Varaa aika palveluihin tästä.

KUNTOUTUS

KUNTOTESTAUS JA VALMENNUS

TYÖHYVINVOINTI

TERVEYSTUOTTEET

Karttulan Fysioterapia

Karttulan Fysioterapia Oy | Kissakuusentie 2 – 4 |72100 Karttula | Puh. 017 – 383 1633 / 044 – 057 6838

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!